Synchronizácia zákazníkov a ich individuálnych cien z Onixu do e-shopu

V našom plugine WooCommerce KROS Onix Connector sme zapracovali možnosť synchronizácie zákazníkov z Onixu do e-shopu, a súčasne aj ich individuálne ceny produktov. Tieto funkcie umožňujú jednak mať v e-shope tých istých zákazníkov, ktorí sú evidovaní v Onixe, a jednak spravovať ich individuálne ceny len na jednej strane, a to na strane Onixu.

V praxi táto synchronizácia funguje následovne:

Synchronizácia zákazníkov

Plugin vie pravidelne prenášať naposledy pridaných alebo upravených zákazníkov z Onixu do e-shopu a podľa e-mailovej adresy ich párovať s už existujúcim zákazníkom v e-shope. Ak zákazník s e-mailovou adresou v e-shope neexistuje, plugin ho automaticky vytvorí. Pre aktiváciu tejto synchronizácie je potrebné v nastavení pluginu v záložke Zákazníci povoliť pravidelnú synchronizáciu zákazníkov:

Synchronizácia individuálnych cien produktov

Individuálne ceny produktov priradené k jednotlivým zákazníkom je možné z Onixu do e-shopu synchronizovať len prostredníctvom tzv. jednorazovej synchronizácie. V nastavení pluginu v záložke Jednorazová synchronizácia je potrebné vybrať možnosť ZÁKAZNÍCI: Import všetkých individuálnych cien zákazníkov z Onixu do eshopu. Pri tejto akcii sa prenesú všetky individuálne ceny produktov z Onixu do e-shopu a priradia sa k jednotlivým zákazníkom v e-shope.

Individuálne ceny plugin zapisuje v JSON formáte do user fieldu onix_customer_prices, s ktorým môžete pracovať v rámci backendu alebo frontendu e-shopu. Zobrazovanie individuálnych cien produktov prihlásenému zákazníkovi na frontende e-shopu je potrebné riešiť odchytením WooCommerce hookov a ich úpravou. V prípade potreby vieme poradiť a pomôcť poskytnutím vzorového snippetu pre spracovanie a zobrazenie individuálnych cien na frontende e-shopu.