WooCommerce ABRA Gen Connector

Pre prepojenie e-shopov s informačným systémom ABRA Gen sme vytvorili nový plugin WooCommerce ABRA Gen Connector. Podobne ako pri systéme ABRA Flexi ide o pravidelnú obojsmernú synchronizáciu dát od synchronizácie produktov, objednávok, zálohových listov a faktúr až po automatické odosielanie vygenerovaných dokladov zákazníkom e-shopu.

WooCommerce ABRA Gen Connector

Stručný prehľad rozsahu synchronizácie

  • Prenos zákazníkov z WooCommerce do ABRA Gen a opačne.
  • Prenos objednávok z WooCommerce do ABRA Gen s možnosťou generovania zálohových listov a faktúr.
  • Prenos manuálne vytvorených zálohových listov a faktúr z ABRA Gen do WooCommerce.
  • Automatické posielanie ABRA Gen zálohových listov a faktúr zákazníkom e-shopu.
  • Prenos údajov o produktoch z ABRA Gen do WooCommerce.
  • Prenos stavov objednávok a úhrad zálohových listov a faktúr z ABRA Gen do WooCommerce.
  • Automatický prepočet zahraničnej meny na základnú menu v objednávkach, zálohových listoch a faktúrach.

Viac informácií o plugine WooCommerce ABRA Gen Connector