Logging ako základ debuggingu

Logy (záznamy) tvoria základný pilier pre rýchle a správne riešenie problémov (debugging), ktoré môžu nastať počas behu systémov. V našich pluginoch je logovanie implicitne vypnuté, ale po jeho zapnutí máte zaznamenávané všetky posielané požiadavky a prijímané odpovede v rámci synchronizačného procesu. Automatická rotácia logovania je nastavená na 30 dní, tzn. aby logy zbytočne nezaberali miesto na disku servera, zapisujú sa len za posledných 30 dní. Na debugging to stačí.

Detailné a presné logy častokrát napovedia viac o probléme ako telefonický alebo mailový opis zo strany zákazníka. Preto z logov, ktoré nám z našich pluginov (záložka „Logy“) prepošlete, vieme rýchlo zistiť príčinu problému synchronizácie.

Pre jednoduchšie posielanie logov sme v niektorých pluginoch zapracovali možnosť konkrétny súbor logu vyexportovať a uložiť do komprimovaného ZIP súboru (tlačidlo Exportovať a uložiť súbor logu), ktorý následne viete preposlať ako prílohu mailu na info@wooconn.sk, alebo konkrétny súbor logu viete priamo nám odoslať cez tlačidlo Odoslať súbor logu do WooConn.sk. Po prijatí a kontrole logov odpovieme s informáciou o zistení príčiny problému a samozrejme, s návrhom riešenia.

Možnosti práce s logmi

Rozšírenú funkcionalitu práce s logmi budeme postupne zapracovávať vo všetkých našich pluginoch.