Zmeny vo WooCommerce FLOWii Connector v1.3

Od verzie v1.3 pluginu WooCommerce FLOWii Connector dochádza k zásadnej zmene načítania vašich údajov z FLOWii.

Doteraz (do verzie v1.3) si plugin načítaval vaše aktuálne údaje z FLOWii nielen počas procesu synchronizácie, ale aj počas nastavenia pluginu v administrácii e-shopu. Pri druhej možnosti často dochádzalo k zobrazovaniu chybovej hlášky „CHYBA FLOWii Connector – Nesprávne prihlasovacie údaje“. Táto hláška nemusela vždy súvisieť s nesprávnymi prihlasovacími údajmi do FLOWii API, ale mohlo ju spôsobovať prekročenie limitu maximálneho počtu posielaných požiadaviek do FLOWii API za určitý čas. V takom prípade ste boli nútení počkať aspoň 1 minútu, aby sa kvóta deaktivovala a následne mohli vykonať zmeny v nastavení pluginu.

Vo verzii v1.3 sa už načítanie FLOWii údajov vykonáva manuálne, a to kliknutím na tlačidlo Načítať dáta z FLOWii. Vtedy si plugin z vašich účtov FLOWii stiahne všetky potrebné konfiguračné údaje, s ktorými ďalej pracuje v rámci nastavenia synchronizácie medzi e-shopom a FLOWii. Načítané údaje z FLOWii sa týkajú len nastavenia FLOWii (firemné údaje, typy zákazníkov, typy spôsobov úhrad, apod.), teda netýkajú sa samotných dát FLOWii modulov (sklad, fakturácia, zákazky, apod.).

V prípade, že vo FLOWii vykonáte zmenu, alebo pridáte nové nastavenie, ktoré súvisí s firemnou identitou, skladom, fakturáciou alebo zákazkami, a následne nové nastavenie chcete použiť aj v nastavení pluginu, je potrebné tieto zmeny do pluginu načítať kliknúť na tlačidlo Načítať dáta z FLOWii. Po úspešnej verifikácii pripojenia k API sa zmeny prejavia v nastavení pluginu.